top of page

Dostępne online

Spotkanie z Rodem

Sesja 1:1 Hipnozy z konstelacjami rodzinnymi

  • 3 godz.
  • 555 złotych polskich
  • Location 1

Opis usługi

Ta sesja pozwoli Ci zażegnać schematy rodowe , które ciążą i blokują twój potencjał. Dzięki tej sesji połączysz się z talentami rodowymi a także przyjmiesz swoją moc. Sesje poprzedza odczyt linii rodowej, pod kątem aktualnych schematów, trudności w rodzie. Odbywa się online na zoom lub instagram, sesja trwa od 2-3 godzin.


Dane kontaktowe

  • patrycja.blajer2020@gmail.com


bottom of page